Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans, ook in 2024!

Ongetwijfeld heeft u gehoord over de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Ook onze eigen Stadsparochie Sint Martinus neemt daaraan deel. In de bijgevoegde folder leest u over het doel van deze jaarlijkse actie én over de noodzaak daarvan om de kerk voor de toekomstige generaties te behouden.

De afgelopen maand stonden we als kerk uitgebreid stil bij het eerste lustrum van de Sint Martinuskerk als basiliek. Het was een week met verschillende activiteiten, voor oud en jong. Van buiten Venlo ontvingen we mailtjes, met foto’s en al, van Venlonaren die ons lieten weten hoezeer de kerkelijke feesten uit hun jeugd nu nog in hun geheugen gegrift staan. In hun jeugd werd de kerk hen doorgegeven. De documentaire ‘De Basiliek’ die door Omroep Venlo werd uitgezonden sprak daarover boekdelen. Graag geven we ook nu de kerk door aan de volgende generaties.

Daarom durf ik u een vraag te stellen. Wilt u eens nagaan of het in standhouden van de kerkgemeenschap in Venlo u een vrijwillige bijdrage waard is. Mede daarmee stelt u het kerkbestuur en het pastoraal team in staat de pastorale zorg voor parochianen, de catechese-vorming voor jongeren, het diaconale werk en het onderhoud van de kerk een zichtbare plaats te blijven geven in onze parochiegemeenschappen. De Actie Kerkbalans is van levensbelang voor de kerken. Het is namelijk een misverstand dat kerken subsidie ontvangen van het bisdom. Kerken ontvangen geen subsidie, zij moeten hun eigen financiën bij elkaar brengen.

Daarom brengen wij graag de Actie Kerkbalans onder uw aandacht. Alleen door deze steun aan de Actie Kerkbalans doen we recht aan het thema van dit jaar:

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De bijgevoegde flyer laat zien met welke activiteiten de kerk zichtbaar is in de parochiegemeenschap. Veel van die activiteiten zijn gericht op jonge kinderen van de basisscholen, op jonge gezinnen, maar ook op de betrokkenheid van studenten. 

Op onze website (www.rkvenlo.nl) en in de bijgevoegde folder staat het ANBI- en het RSIN-nummer van onze stadsparochie en het IBAN-nummer van elk van onze vier kerken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het parochiekantoor (parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl of 077-3512394). 

In de hoop dat u wilt nadenken over mijn vraag, tekent,

met vriendelijke groeten, 
Pastoor-deken J.H.W. Spee

 

Onze rekeningnummers:

Veel parochianen voelen zich betrokken bij een van de vier geloofsgemeenschappen van de R.-K. Stadsparochie Sint Martinus. Om die reden heeft elke kerk een eigen IBAN-nummer.

NL90 SNSB 086 27 04 898       Sint Martinusbasiliek / Kapel van Genooi
NL15 RABO 015 38 96 396       Heilige Familiekerk
NL49 RABO 015 38 10 424       Onze Lieve Vrouwekerk
NL71 RABO 015 38 10 319       Heilige Michaelkerk

 

Kamer van Koophandel
KvK-nummer van Stadsparochie Sint Martinus: 89690249
RSIN-nummer van Stadsparochie Sint Martinus: 865065767

ANBI-nummer: ROE808

Een éénmalige of periodieke kerkbijdrage (gift) kunt u opgeven bij het invullen van uw formulier “Inkomstenbelasting”. U moet dan eerst het juiste ANBI-nummer invullen. Dan verschijnt automatisch de Stadsparochie Sint Martinus als begunstigde. Het ANBI-nummer is ROE808.

Een schenking doen?

Op onze website (www.rkvenlo.nl) treft u hierover informatie aan onder tabblad <organisatie> à <zakelijke diensten>.

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.