Catechese: wat bieden wij aan binnen de stadsparochie?

Wat doen we?

De kerk is de plaats waar sacramenten worden toegediend en ontvangen. Daarnaast is zij de plaats waar wordt gevierd en gerouwd, waar we samenzijn met elkaar en met God, waar we ons thuis willen voelen en hoop uit willen putten.

Maar, de kerk is geen eiland in het stadsdeel. Zij voelt zich dan ook betrokken bij activiteiten die in de samenleving plaatsvinden. Denk hierbij maar aan viering van Sintermerte, aan de traditionele Vastelaovend-mis of de Palmhöltjesoptocht. De kerk kan de christelijke oorsprong van deze feesten duiden in deze speciale vieringen. 

Catechetische leerlijn

Rondom elk van onze vier kerken bevinden zich behalve winkels en sportverenigingen ook basisscholen. Met deze scholen bestaat een goed contact. Vanuit de kerk wordt de scholen een catechetische leerlijn aangeboden met voor elk leerjaar één activiteit, afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

  • In groep 3 kan worden gepraat over het kerstverhaal; wanneer de belangstelling er is kan een bezoek aan de kerststal in de kerk worden gebracht.
  • De leerlingen van groep 4 krijgen lessen om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie.
  • De kinderen van groep 5 krijgen een les waarin het verhaal van Sint Martinus verteld en gespeeld wordt.
  • In groep 6 wordt op school het kerstverhaal verteld; daarna bezoeken de leerlingen de kerststal in de kerk en wordt er met hen gepraat over de betekenis van al die groepen die ze in de kerststal zien staan.
  • Met groep 7 wordt in de veertigdagentijd een bezoek gebracht aan de kruiswegstaties in de kerk. Daarnaast bereiden de leerlingen van groep 7 die het Heilige Vormsel willen ontvangen zich hierop voor in een aantal lessen. Leerlingen van groep 8 die het H. Vormsel nog niet ontvingen en dit toch willen ontvangen, kunnen zich hierbij aansluiten
  • Voor de schoolverlaters van groep 8 wordt gewerkt aan een project waarin zij kennismaken met een aantal sociaal-maatschappelijke aspecten in de samenleving.

Werkgroep catechese

Om de bovengenoemde activiteiten vorm te geven is er een werkgroep catechese. Deze groep komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar om activiteiten te evalueren en de voortgang te waarborgen.

Deze werkgroep bestaat uit:
Deken Spee
Petra Ritzen, als adviseur vanuit de Stichting Stillstaan
Bart de Bruijn
Monique Hendrickx
Thea Kuijer