Stadsparochie St. Martinus: Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie

Wat is de Eerste Communie?

Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de eucharistieviering. Dit kan zijn in het geval van een volwassene die katholiek wordt, meestal echter doen kinderen rond hun 8e levensjaar hun eerste communie.

Concreet betekent dit dat ze in een feestelijke eucharistieviering voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mogen ontvangen. De kinderen van groep 4 van de basisscholen worden in elke parochie voorbereid op het ontvangen van de eerste communie. Dit gebeurt middels 10 lessen op school, onder schooltijd en een aantal activiteiten buiten schooltijd, meestal in en rond de kerk. 

De Eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uitnodiging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacrament van de Eucharistie vaak te ontvangen.

In de Eucharistie geeft Jezus Zichzelf aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is de meest fantastische manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ontvangen van de communie, is dan ook een bijzonder en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kinderen (en volwassenen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.

Meer informatie / aanmelden:  via uw eigen parochie

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.