Diaconie: wat bieden wij aan binnen de stadsparochie?

Wat doet de diaconie in de verschillende stadswijken?

De activiteiten en de data hieronder hebben betrekking op 2024.

Venlo-Centrum

Open Inloop “Kom op de soep” 

Deze open inloop vindt twee keer per maand plaats: van 12.00 - 13.30 uur
in het Knibbelzaaltje van Stadsherberg Ald Weishoès, Grote Kerkstraat 31, 5911 CG Venlo.

De data zijn:

  • 14, 28 januari
  • 25 februari
  • 10, 24 maart
  • 7, 21 april

De soep is gratis; voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd.
Klik hier om de flyer "Kom op de soep te downloaden".

Open Inloop Geheugenhuis Binnenstad Venlo

De Stadsparochie St. Martinus heeft in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland een geheugenhuis opgezet. Het geheugenhuis biedt  informatieve en ondersteunende activiteiten voor mensen met geheugenklachten, (beginnende) dementie, en hun mantelzorgers.

Open Inloop van het Geheugenhuis is: iedere woensdag van 11.00 – 13.30 uur is er open inloop en kan men er terecht voor informatie, advies, gezellige activiteiten etc. Grote Kerkstraat 30; 5911 CH Venlo. Klik hier op www.geheugenhuis.nl  voor meer info.

Venlo-Oost (JoFaBo)

Activiteiten in samenwerking met Sociaal Cultureel Werk de Treffer

De diaconiegroep JoFaBo (Jozefparochie, Familieparochie en Don Boscoparochie) 
heeft in samenwerking met het Sociaal Cultureel Werk de Treffer (Gemeenschapshuis D’n Dörpel)
diverse activiteiten opgezet voor alle bewoners in Venlo-Oost.
Alle activiteiten vinden plaats in Gemeenschapshuis D’n Dörpel (Gulikstraat 202).

Open Inloop Venlo-Oost

Iedere donderdag van 09.30 - 12.30 uur
in Buurtcafé Gemeenschapshuis D'n Dörpel
Gulikstraat 202, 5913 CZ Venlo

Dagelijks van 09.00 - 16.00 uur
in het Huis van de Wijk
Ericaweg 6; 5915 ES Venlo

Hieronder staat een overzicht van extra activiteiten.

Datum en tijd

Activiteit

Extra informatie

zaterdag 13 april
11.30 - 15.00 uur

Lentebrunch

Muzikale omlijsting door
zanger Stef Kupers

zondag 26 mei
10.30 - 13.00 uur

Ontbijt

 

zondag 7 juli
10.30 - 13.00 uur

Ontbijt

 

zaterdag 14 september
14.00 - 17.00 uur

Herfstbijeenkomst

Informatie over hulp bij dementie en
live verzoekplaten-programma
Sjpas mit Bas.

zondag 27 oktober
10.30 - 13.00 uur

Ontbijt

 

zaterdag 14 december
14.00 - 17.00 uur

Kerstviering

Muzikale omlijsting door 
Margo en Wiel Verbeek

Uitgebreide informatie over deze activiteiten van de JoFaBo staat in de flyer. Klik hier om de JoFaBo-flyer te downloaden.

 

Aandacht voor 80-jarigen en 85-jarigen

De bezoekgroep: Rond hun verjaardag krijgen ouderen van 85 jaar en ouder in Venlo Oost en Venlo Centrum een bezoekje van een van de JoFaBo-vrijwilligers van de bezoekgroep. Zij worden namens de parochies verrast met een bloemetje. Deze bezoekjes worden door de jarigen zeer op prijs gesteld.
80-jarigen krijgen een felicitatiekaart met hun verjaardag. 

 

Venlo-Noord

De diaconiegroep Venlo-Noord organiseert in samenwerking met Gemeenschapshuis De Windmeule en Huis van de Wijk De Bantuin de onderstaande activiteiten.

Open Inloop Venlo-Noord

In Gemeenschapshuis De Windmeule
Straelseweg 162-A; 5913 CZ Venlo

Open Inloop
iedere donderdag van 09.30 - 12.00 uur

Koersballen
iedere donderdag van 13.30 - 15.30 uur

In Gemeenschapshuis De Bantuin
Pastoor Kierkelsplein 20; 5916 SW Venlo

Open Inloop
iedere dinsdag van 09.30 - 11.30 uur

 

Eetpunt

Elke tweede woensdag van de maand is er in de Bantuin het Eetpunt. Vanaf 13.00 uur wordt er een 3-gangenmenu geserveerd door een team van vrijwilligers.

Andere diaconie-activiteiten

De diaconiegroep van Venlo-Noord (Michaelkerk) organiseerts in samenwerking met de ontbijtgroep van het Huis van de Wijk (Bantuin) de volgende activiteiten.

Datum + tijd

Activiteit in samenwerking met Huis van de Wijk (Bantuin)

Activiteit in samenwerking met Gemeenschapshuis De Windmeule

donderdag 8 febr
10.00 - 13.00 uur

Vastelaovesbrunch
met medewerking van muzikanten uit 't Ven.

 

donderdag 21 maart
10.00-
13.00/13.30 

Gezellig ontbijt met tijd voor een paasgedachte 

Paasviering met passende muziek door Wooden Chain (Margo en Wiel Verbeek)        

woensdag 17 april
14.00 - 17.30 uur

Verwenmiddag
met muzikale omlijsting door de dames van Hudje Mudje
en afsluiting met koffietafel

 

maandag 27 mei
10.00 - 12.00 uur

 

Lezing door Dr. Mathijs van de Put, oogarts

donderdag 20 juni
10.00 uur

Ontbijt; tijd om elkaar te ontmoeten

Zomerbijeenkomst 10.00-13.30 uur
met verzoekplatenprogramma door Sjpas mit Bas

 

donderdag 19 sept
10.00 uur

Ontbijt; tijd om elkaar te ontmoeten

 

zondag 22 sept 

 

 

Ontbijt / brunch

donderag 10 okt
10.00 - 13.30 uur

 

Herfstbijeenkomst
met smartlappen en Duitse Schlagers door De Golde Liesjes

donderdag 12 dec
10.00 - 13.30 uur

 

Sfeervolle kerstviering
met medewerking van 
De Oldtimers

woensdag 18 dec
14.30 uur

Kerstviering in de Michaelkerk
aansluitend gezellig samenzijn in De Bantuin met koffietafel
muzikale omlijsting door De Oldtimers

 

Informatie over de kosten, de aanmelding e.d. van deze bijeenkomsten leest u in deze flyers:

Venlo-Zuid

Open Inloop Venlo-Zuid

Ieder woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er open inloop in het Parochiezaaltje Onze Lieve Vrouwekerk, Sinselveldstraat 35, 5912 CA Venlo.

Rond grote feesten, zoals Kerstmis en Pasen wordt daaraan extra aandacht besteed.

Een keer per zes weken is er tijdens deze open inloop aandacht voor een gesprek over geloof of een ander bezinningsthema. Deze bezinning wordt verzorgd door Deken Spee.

Andere diaconie-activiteiten

  • Om de andere week een viering in Crescendo; hierbij is aandacht voor speciale vieringen: Kerstmis, Pasen, Aswoensdag, Hemelvaartsdag. Deze viering wordt afgesloten met koffie met vlaai.

  • Voor de bewoners van Crescendo een speciale Mariaviering in de kerk met als afsluiting koffie met vlaai.

  • Een keer per 14 dagen gaan vrijwilligers van de parochie wandelen met ouderen uit de wijk

  • Een groep vrijwilligers doet boodschappen voor parochianen die dat zelf niet meer kunnen en niemand hebben die dat voor hen kan doen.

  • De vrijwilligers staan steeds klaar voor noodsituaties.