Stadsparochie St. Martinus: Dopen

Dopen

Doopsel

Er is een kindje geboren, bij u, in uw familie, in uw kennissenkring. Nieuw leven dient zich aan. Negen maanden lang is naar dit kind uitgekeken. Maanden vol verwachting, maanden waarin van alles is gebeurd, fijne momenten, spannende ogenblikken. Soms ook tijden vol onzekerheid. Maar nu: vreugde, vervulde verwachting.

Het kind is er, midden tussen de mensen, afhankelijk van de zorg van moeder, vader, van allen die deze baby omringen. En toch heeft dit kind al een totaal eigen leven. Hoe zal het zich ontwikkelen? Welke toekomst is er voor dit kind weggelegd? "Het beste willen we het meegeven...", wordt er gezegd. Wat is "het beste"?

Het Doopsel, de christelijke initiatie, vieren als begin

Het doopsel is het fundamentele sacrament van de christelijke initiatie, het is het eerste sacrament dat we kunnen ontvangen. Pas wanneer we gedoopt zijn, kunnen we andere sacramenten ontvangen.

Vanaf haar stichting kent de Kerk de sacramentele doop met water. De formule die de bedienaar gebruikt luidt: "Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." De 'ik' slaat uiteindelijk op Christus, de eigenlijke bedienaar van het sacrament.
Door je kind op jonge leeftijd te laten dopen geef je aan je kind te willen zien opgroeien met Jezus. Je wilt dit kind enten op de rijke geloofsstroom die komt van Jezus van Nazareth, de Messias, de Christus. Hij heeft in zijn leven laten zien wat waarachtig leven is in liefde, trouw, vergevingsgezindheid en solidariteit met mensen. En Hij wil over dit kind zij Geest brengen en die van zijn Vader.

De doop is het zichtbare teken waarmee het kind wordt opgenomen in de Kerk van Christus. De rituelen die hierbij horen zijn het gewijde water dat over het hoofdje van het kindje wordt gegoten, de zalving met het chrisma waarmee wordt uitgedrukt dat het kind als christen gezalfd is met Gods Geest, het ontvangen van het witte doopkleed als teken dat het kind in Christus een nieuw en zuiver leven vindt en de eigen doopkaars als uitnodiging om, net als Christus, licht voor de wereld te worden.

Aanmelden voor een doopviering

De doopviering van elk kind wordt individueel gevierd in de kring van het gezin, de familie.
Wilt u uw kind laten dopen? Heeft u hierover nog vragen?
Via onderstaand formulier kunt u dit kenbaar maken aan het parochiekantoor. Het kantoor neemt dan contact met u op.

Formulier

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.