Stadsparochie St. Martinus: H. Michaelkerk

H. Michaelkerk

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/pastorale werker wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak.

Bij ernstige zieken wil de pastoor graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan de pastoor, als iemand ernstig ziek is.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan de pastoor. Hij kan dan op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws van de kerk

40-jarig jubileum organist Frank Quaedvlieg

40-jarig jubileum organist Frank Quaedvlieg
30-3-2023, door: De redactie

Op 18 maart j.l. werd er in een feestelijke eucharistieviering stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van Frank  Quaedvlieg organist , voorheen in de H. Nicolaaskerk en momenteel in de H. Michaëlkerk. Ook heeft Frank  vele jaren het dameskoor van de Nicolaasparochie begeleid. Deken Spe...

» Lees verder...

Viering Aswoensdag

Viering Aswoensdag
20-1-2023, door: De redactie

Na de Vastelaovesdagen komen we weer naar de kerk voor de Aswoensdagviering op 22 februari, en gaan ons bezinnen op de Veertigdagentijd. De dienst begint om 19.00 uur en de muziek wordt verzorgd door Loes van Dijk met haar harp.

Vastelaovesviering Moeraskwaakers

Vastelaovesviering Moeraskwaakers
20-1-2023, door: De redactie

Op zaterdag 11 februari om 18.30 uur is de Vastelaovesviering met de Moeras- kwaakers. Het thema van de dienst is: Weej kleure ’t laeve. Tijdens de dienst stellen   de nieuwe Prins en Jeugdprins met hun gevolg zich voor aan de parochianen. De muziek wordt verzorgd door Leo Fae...

» Lees verder...

Vastelaovesbrunch in De Bantuin 9 fibberwari

Vastelaovesbrunch in De Bantuin 9 fibberwari
20-1-2023, door: De redactie

Let op: Weej hebbe plaats veur 54 minse! 

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Parochiecentrum

Pastoor Kierkelsplein 18
5916 SW Venlo
email: Parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl
Tel. 06-14506195

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 11:00 uur  

Pastoraal team

Pastoor-Deken J. Spee
Diaken C. Sonnemans

Contactadres

Leonie Nijholt      
H. Bordonstraat 11
5916 SM Venlo
tel: 077 3543726 / 06-14506195
 

Banknummer

IBAN NL71RABO0153810319  t.n.v. H. Michaëlparochie

IBAN NL05RABO0153810440 t.n.v. H.Hart parochie

IBAN NL28INGB0001059629 t.n.v. H.Nicolaas parochie

Leden Parochieplatform

Dhr. S. Doensen, vice-voorzitter/gebouwen
Mevr. L. Nijholt-Schelbergen, secretaris
Dhr. T. Saris, financiële zaken
Dhr. G. Becks, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. H. Hendrickx, diaconie en wijkgebeuren