Kostenoverzicht

Onderstaand een overzicht van de bijdragen die wij vragen voor een eucharistieviering, misintentie of bijzondere viering.

Voor nadere tekst en uitleg en ook voor het afstemmen van de inhoud en organisatie van een bijzondere viering, kunt U rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het Pastorale Team. Zie elders op deze webiste.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)                                      € 10,--

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                               € 25,--

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of

zondagmissen worden gehouden                                                      € 250,--

Begrafenismis (rouwgeld)                                                                € 400,--

Huwelijksmis (trouwgeld)                                                                 € 400,--

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een

andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                     € 50,--

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in

crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst                           € 400,--

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende

uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)                                € 400,--

 

Gestichte jaardienst:

(looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 50,--

10 jaar € 100,--

20 jaar € 200,--

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar € 125,--

10 jaar € 250,--

20 jaar € 500,--

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2015. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Bovenstaande prijsopgave is in lijn met de richtlijn die door het Bisdom Roermond is aangegeven.

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.