Federatie Parochies VenloStad: Parochie: Venlo Noord

Parochie: Venlo Noord

Op 8 december 2019 vond een speciale viering plaats ter gelegenheid van de verwelkoming van parochianen uit de parochies H.Nicolaas en H.Hart. In deze parochies  waren namelijk enkele dagen ervoor de kerken aan de eredienst onttrokken.

In de Nicolaas kerk zullen medio 2021 zorgappartementen worden gerealiseerd en voor de H.hart kerk loopt een onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. Dat onderzoek zal pas begin 2021 zijn afgerond.

In de Michael kerk staan vanaf nu twee herkenbare beelden uit beide andere kerken: een Nicolaasbeeld en een H.Hart beeld.

Platformbestuur en parochinanen van de Michael parochie heten parochianen van de andere parochies hartelijk welkom en vertrouwen erop dat zij zich spoed "thuis"zullen voelen binnen de Michael gemeenschap.

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/pastorale werker wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak.

Bij ernstige zieken wil de pastoor graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan de pastoor, als iemand ernstig ziek is.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan de pastoor. Hij kan dan op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws uit de parochie

Allerheiligen en Allerzielen St. Michaelkerk

Allerheiligen en Allerzielen St. Michaelkerk
4-10-2021, door: De redactie

Op zaterdagavond 30 oktober om 19.00 uur herdenken wij de overleden parochianen die vanuit de St. Michaëlkerk begraven of gecremeerd zijn. De betreffende families ontvangen hiervoor een uitnodiging. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Margo en Wiel Verbeek (zang en accordeon).  ...

» Lees verder...

De toekomst van 't Ven Venlo: uw idee, uw droom

De toekomst van 't Ven Venlo: uw idee, uw droom
24-8-2021, door: de redactie

Voor de bewoners van 't Ven De werkgroep Dorpsontwikkeling ’t Ven is ontstaan uit de gesprekken met de gemeente en bewoners in de buurtcafés die een tijd geleden zijn gehouden. Daaruit kwam onder andere voort dat men betrokken wilde zijn bij de vraag hoe ons dorp, onze gemeensc...

» Lees verder...

In memoriam Jan Goedmakers

In memoriam Jan Goedmakers
29-7-2021, door: De redactie

Op 22 juli jl. ontvingen wij het droevige bericht dat Jan Goedmakers was overleden. Jan was van 1974 tot en met 2008 de dragende kracht van het kerkbestuur van onze Michaëlkerk. Niet alleen de groei en de ontwikkeling van onze parochie heeft hij mede begeleid maar hij heeft ook altijd een open ...

» Lees verder...

Kerkdiensten zaterdagavond 19.00 uur Michaëlkerk

29-7-2021, door: De redactie

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. U bent welkom in onze kerk. Wij...

» Lees verder...

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Parochiecentrum

Pastoor Kierkelsplein 18
5916 SW Venlo
email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
Tel. 06-14506195

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 11:00 uur  

Pastoor

J.M. Kunnen 
Wolweversstraat 2
5914 PG Venlo 
tel: 077 3513002

Diaken: Cor Sonnemans

Contactadres

Leonie Nijholt      
H. Bordonstraat 11
5916 SM Venlo
tel: 077 3543726 / 06-14506195
bereikbaar tussen 18:00 en 19:00 uur

Banknummer

IBAN NL71RABO0153810319  t.n.v. H. Michaëlparochie

IBAN NL05RABO0153810440 t.n.v. H.Hart parochie

IBAN NL28INGB0001059629 t.n.v. H.Nicolaas parochie

Leden Parochieplatform

Pastoor J.M. Kunnen, voorzitter
Mevr. L. Nijholt-Schelbergen, secretaris
Dhr. T. Saris, financiële zaken
Dhr. G. Becks, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. H. Hendrickx, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. S. Doensen, gebouwen