Federatie Parochies VenloStad: Parochie: Venlo Noord

Parochie: Venlo Noord

Op 8 december 2019 vond een speciale viering plaats ter gelegenheid van de verwelkoming van parochianen uit de parochies H.Nicolaas en H.Hart. In deze parochies  waren namelijk enkele dagen ervoor de kerken aan de eredienst onttrokken.

In de Nicolaas kerk zullen medio 2021 zorgappartementen worden gerealiseerd en voor de H.hart kerk loopt een onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. Dat onderzoek zal pas begin 2021 zijn afgerond.

In de Michael kerk staan vanaf nu twee herkenbare beelden uit beide andere kerken: een Nicolaasbeeld en een H.Hart beeld.

Platformbestuur en parochinanen van de Michael parochie heten parochianen van de andere parochies hartelijk welkom en vertrouwen erop dat zij zich spoed "thuis"zullen voelen binnen de Michael gemeenschap.

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/pastorale werker wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak.

Bij ernstige zieken wil de pastoor graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan de pastoor, als iemand ernstig ziek is.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan de pastoor. Hij kan dan op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws uit de parochie

Kerstviering voor de Ouderen in 't Ven

Kerstviering voor de Ouderen in 't Ven
9-11-2022, door: De redactie

  Aan alle Ouderen in 't Ven,   Wij nodigen u van harte uit voor een Kerstviering in de Michaëlkerk en een gezellig samenzijn in gemeenschapshuis de Bantuin op:  Woensdag 21 december van 14.30-17.30 uur  Het programma ziet er als volgt uit:  â...

» Lees verder...

Gedachtenisviering overleden parochianen van de afgelopen 10 jaar

Gedachtenisviering overleden parochianen van de afgelopen 10 jaar
9-11-2022, door: De redactie

Op zaterdag 12 november 2022 om 19.00 uur houden wij onze jaarlijkse Gedachtenisviering, waarin we  onze overleden medeparochianen van de laatste tien jaren gedenken. Wij zullen hen met name noemen.  De eerder overleden medeparochianen zullen wij gezamenlijk gedenken.  Wij nodig...

» Lees verder...

Gemeenschapshuis de Windmeule

Gemeenschapshuis de Windmeule
7-9-2022, door: De redactie

Gemeenschapshuis De Windmeule ligt aan de Straelseweg 162a in Venlo.  Iedere dinsdagmorgen is er een groep die aan linedancen doet. Zij beginnen om 9.30 uur en dansen tot  10.30 uur. Daarna zitten ze nog een uurtje gezellig bij elkaar in het café en kletsen ze nog gezellig onder ...

» Lees verder...

Kienen 1 november 2022 in de bantuin, aanvang 13.30 uur.

Kienen 1 november 2022 in de bantuin, aanvang 13.30 uur.
7-9-2022, door: De redactie

De SOC 't Ven organiseert op 1 november weer een gezellige kienmiddag bij de Bantuin. De details kunt u te zijner tijd lezen op de posters (hoe laat het begint, het aantal rondes dat gespeeld wordt, de kosten van de kienkaart enzovoort, deze worden op diverse plaatsen opgehangen. In verband m...

» Lees verder...

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Parochiecentrum

Pastoor Kierkelsplein 18
5916 SW Venlo
email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
Tel. 06-14506195

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 11:00 uur  

Pastoraal team

Pastoor-Deken J. Spee
Diaken C. Sonnemans

Contactadres

Leonie Nijholt      
H. Bordonstraat 11
5916 SM Venlo
tel: 077 3543726 / 06-14506195
 

Banknummer

IBAN NL71RABO0153810319  t.n.v. H. Michaëlparochie

IBAN NL05RABO0153810440 t.n.v. H.Hart parochie

IBAN NL28INGB0001059629 t.n.v. H.Nicolaas parochie

Leden Parochieplatform

Dhr. S. Doensen, vice-voorzitter/gebouwen
Mevr. L. Nijholt-Schelbergen, secretaris
Dhr. T. Saris, financiële zaken
Dhr. G. Becks, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. H. Hendrickx, diaconie en wijkgebeuren