Federatie Parochies VenloStad: Parochie: Venlo Noord

Parochie: Venlo Noord

Op 8 december 2019 vond een speciale viering plaats ter gelegenheid van de verwelkoming van parochianen uit de parochies H.Nicolaas en H.Hart. In deze parochies  waren namelijk enkele dagen ervoor de kerken aan de eredienst onttrokken.

In de Nicolaas kerk zullen medio 2021 zorgappartementen worden gerealiseerd en voor de H.hart kerk loopt een onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. Dat onderzoek zal pas begin 2021 zijn afgerond.

In de Michael kerk staan vanaf nu twee herkenbare beelden uit beide andere kerken: een Nicolaasbeeld en een H.Hart beeld.

Platformbestuur en parochinanen van de Michael parochie heten parochianen van de andere parochies hartelijk welkom en vertrouwen erop dat zij zich spoed "thuis"zullen voelen binnen de Michael gemeenschap.

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/pastorale werker wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak.

Bij ernstige zieken wil de pastoor graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan de pastoor, als iemand ernstig ziek is.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan de pastoor. Hij kan dan op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws uit de parochie

Terugblik uitvaart pastoor Tjeu Kunnen

Terugblik uitvaart  pastoor Tjeu Kunnen
12-1-2022, door: De redactie

Vorige week hebben we op een mooie en waardige manier afscheid genomen van onze pastoor. Op vrijdagmiddag was er een Herdenkingsviering, voorgegaan door Leken en zang van Angelique Hesen. Op zaterdagochtend een eucharistieviering met als hoofd celebrant emeritus-deken André Franssen met o...

» Lees verder...

Geen diensten op zaterdagavond in de Michaëlkerk en geen kerstmiddag

Geen diensten op zaterdagavond in de Michaëlkerk en geen kerstmiddag
10-12-2021, door: De redactie

In verband met de huidige coronamaatregelen zullen er de komende weken geen diensten zijn op zaterdagavond in de Michaëlkerk. Hiervoor in de plaats zal er de komende zondagen (12 en 19 december) een eucharistieviering gehouden worden om 10.30 uur. U bent van har...

» Lees verder...

Activiteitenkalender 't Ven

31-10-2021, door: De redactie

Enkele organisaties van ’t Ven organiseren verschillende activiteiten voor de inwoners van onze wijk in gemeenschapshuis De Bantuin. Hieronder treft u een opsomming aan van deze activiteiten. In de Nieuwsbrieven van het Huis van de Wijk/Bantuin zal er telkens meer informatie staan o...

» Lees verder...

Geef uw mening over de kerk

Geef uw mening over de kerk
31-10-2021, door: De redactie

Paus Franciscus vraagt u erom. Hij hoopt dat velen op zijn verzoek ingaan. Of je nu heel dicht bij de kerk staat, of verderaf, of je trouw kerkelijk bent, of randkerkelijk, zelfs als je de kerk helemaal hebt los gelaten, je mening telt. Als je eerlijk en kritisch, met respect en met begrip, o...

» Lees verder...

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Parochiecentrum

Pastoor Kierkelsplein 18
5916 SW Venlo
email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
Tel. 06-14506195

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 11:00 uur  

Pastoor

J.M. Kunnen 
Wolweversstraat 2
5914 PG Venlo 
tel: 077 3513002

Diaken: Cor Sonnemans

Contactadres

Leonie Nijholt      
H. Bordonstraat 11
5916 SM Venlo
tel: 077 3543726 / 06-14506195
bereikbaar tussen 18:00 en 19:00 uur

Banknummer

IBAN NL71RABO0153810319  t.n.v. H. Michaëlparochie

IBAN NL05RABO0153810440 t.n.v. H.Hart parochie

IBAN NL28INGB0001059629 t.n.v. H.Nicolaas parochie

Leden Parochieplatform

Pastoor J.M. Kunnen, voorzitter
Mevr. L. Nijholt-Schelbergen, secretaris
Dhr. T. Saris, financiële zaken
Dhr. G. Becks, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. H. Hendrickx, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. S. Doensen, gebouwen