Federatie Parochies VenloStad: Parochie: Venlo Noord

Parochie: Venlo Noord

Op 8 december 2019 vond een speciale viering plaats ter gelegenheid van de verwelkoming van parochianen uit de parochies H.Nicolaas en H.Hart. In deze parochies  waren namelijk enkele dagen ervoor de kerken aan de eredienst onttrokken.

In de Nicolaas kerk zullen medio 2021 zorgappartementen worden gerealiseerd en voor de H.hart kerk loopt een onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. Dat onderzoek zal pas begin 2021 zijn afgerond.

In de Michael kerk staan vanaf nu twee herkenbare beelden uit beide andere kerken: een Nicolaasbeeld en een H.Hart beeld.

Platformbestuur en parochinanen van de Michael parochie heten parochianen van de andere parochies hartelijk welkom en vertrouwen erop dat zij zich spoed "thuis"zullen voelen binnen de Michael gemeenschap.

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/pastorale werker wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak.

Bij ernstige zieken wil de pastoor graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan de pastoor, als iemand ernstig ziek is.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan de pastoor. Hij kan dan op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws uit de parochie

1e en 2e Pinksterdag geen vieringen in de Michaëlkerk

1e en 2e Pinksterdag geen vieringen in de Michaëlkerk
11-5-2022, door: De redactie

Op 1e en 2e Pinksterdag zijn er geen vieringen in de Michaëlkerk. Wilt u een H. Mis bijwonen, dan kan dat om 10.00 uur in de St. Martinusbasiliek of om 11.00 uur in de H. Familiekerk. De diensten worden afwisselend voorgegaan door Deken J. Spee, Father Patrick Casiño, kapelaan P. Zuid...

» Lees verder...

Eerste Heilige Communie 15 mei St. Michaelkerk

Eerste Heilige Communie 15 mei St. Michaelkerk
10-5-2022, door: de redactie

De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen hebben zes lessen gevolgd bij Petra Ritzen, catechete en drie lessen door de leerkracht of de ouders thuis. Voor ieder kind is er een leskoffertje waarmee ze aan de slag kunnen. Op 16 april tijdens de Paaswake hebben de kinderen zich voorgesteld ...

» Lees verder...

Paasattentie voor ouderen

Paasattentie voor ouderen
4-4-2022, door: De redactie

Op Goede Vrijdag gaan de kinderen van Basisschool Sterrenpad bloemstukjes maken voor de ouderen, zieken en eenzamen in de Michaëlparochie. Acht dames van de Contactpersonengroep gaan de kinderen mee helpen. In de namiddag en op paaszaterdag worden de bloemstukjes rondgebracht bij de men...

» Lees verder...

Drie avondgebeden in de veertigdagentijd rond de Hongerdoek 2021-2022

Drie avondgebeden in de veertigdagentijd rond de Hongerdoek 2021-2022
23-2-2022, door: De redactie

Thema: U geeft mijn voeten de ruimte. De kracht van verandering Woensdag 9 maart, 23 maart en 6 april Aanvang 19.00 uur Locatie: Jongerenkerk Venlo Samen met de Taizégroep van de Jongerenkerk zijn drie avondgebeden in de Veertigdagentijd voorbereid. Basis hiervoor vormt de hongerdoek va...

» Lees verder...

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Parochiecentrum

Pastoor Kierkelsplein 18
5916 SW Venlo
email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
Tel. 06-14506195

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 11:00 uur  

Pastoraal team

Pastoor-Deken J. Spee
Diaken C. Sonnemans

Contactadres

Leonie Nijholt      
H. Bordonstraat 11
5916 SM Venlo
tel: 077 3543726 / 06-14506195
 

Banknummer

IBAN NL71RABO0153810319  t.n.v. H. Michaëlparochie

IBAN NL05RABO0153810440 t.n.v. H.Hart parochie

IBAN NL28INGB0001059629 t.n.v. H.Nicolaas parochie

Leden Parochieplatform

Dhr. S. Doensen, vice-voorzitter/gebouwen
Mevr. L. Nijholt-Schelbergen, secretaris
Dhr. T. Saris, financiële zaken
Dhr. G. Becks, diaconie en wijkgebeuren
Dhr. H. Hendrickx, diaconie en wijkgebeuren