Sacrament van het Heilig Vormsel

Na het Doopsel en de Eerste Heilige Communie is het sacrament van het Vormsel het derde initiatiesacrament van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie sacramenten kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel ontvang je de opdracht om als leerling van Jezus het geloof uit te dragen en je actief in te zetten voor de gemeenschap. Maar bij het ontvangen van de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken en net als bij het ontvangen van de Eerste Heilige Communie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding.

Voor het sacrament van het Vormsel geldt meer dat je als vormeling zelf ervoor kiest om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel.

Niet voor niets kent het Heilig Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn erop gericht om jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof. Buiten de geloofsverdieping ga je ook nadenken hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt, welke talenten je hebt en hoe je deze optimaal kan benutten, ook in je geloof. We noemen dit “persoonlijke vorming”. Hoe sta jij in het leven, welke talenten heb je en hoe kan je die optimaal benutten, onder andere in je geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop; in bijzondere situaties kan deze zich laten vertegenwoordigen door zijn vicaris of iemand anders. De bisschop legt de vormeling de handen op en zalft met chrisma het voorhoofd met een kruisteken. Het zijn rijke gebaren waarmee je de kracht en de hulp van de Heilige Geest ontvangt om je verder te ontwikkelen tot een gelovige man of vrouw en om de weg van Jezus te volgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je geloof. De Heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

De kerken van de Stadsparochie Sint Martinus Venlo hebben een goede relatie met alle basisscholen. De ouders van alle kinderen die in groep 7 of 8 zitten van een van de basisscholen ontvangen aan het begin van het schooljaar een uitnodiging voor een informatieavond over het Heilig Vormsel. Tijdens deze informatieavond ontvangt u informatie over de betekenis van het Heilig Vormsel en over de manier waarop de kinderen hierop worden voorbereid. Ook ontvangt u een definitief aanmeldingsformulier.

Heeft u deze uitnodiging niet ontvangen en kiezen u en uw kind ervoor het Heilig Vormsel te ontvangen, neem dan contact op met het parochiekantoor door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. U krijgt dan bericht van het parochiekantoor.

Data Heilig Vormsel in schooljaar 2023-2024

Basisscholen 
leerlingen groep 7 & groep 8
Informatieavond Toedienen Heilig Vormsel
Venlo-Oost en Martinusschool

donderd 7 sept 2023
19.30 - 20.30 uur
in de H. Familiekerk

 

vrijdag 1 december 2023
om 19.00 uur
in de H. Familiekerk
Venlo-Zuid en Venlo-Noord

woensdag 6 okt 2023
19.30 - 20.30 uur
in de OL Vrouwekerk

vrijdag 17 nov 2023
om 19.00 uur
in de OL Vrouwekerk

 

Opgaveformulier Heilig Vormsel

Heeft u vragen over een van de sacramenten doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk vul dit formulier in en verzend het. Het parochiekantoor neemt contact met u op.

Naam:*
E-mail:*
Telefoon:*
Licht hier uw vraag toe:

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.