Sacrament van de Ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving kan toegediend worden wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte of door ouderdom zo ernstig verzwakt is dat de kans bestaat dat het einde van zijn of haar leven nabijkomt. Dit sacrament kan iemand dan op bijzondere wijze Gods genade geven en tot steun zijn. Het kan ook worden toegediend aan mensen die voor een levensbedreigende operatie staan. Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is.

Met de ziekenzalving geven we gehoor aan Jezus die zelf de opdracht gaf om hulp en aandacht te besteden aan de zieken. Jezus stelde het sacrament van de ziekenzalving in. In een brief van Jacobus lezen we dat Jezus zegt dat de zieke met olie moet worden gezalfd met het doel dat hij wordt gered. 

In de dienst van de ziekenzalving wordt de zieke door de priester uitgenodigd stil te staan bij zijn leven. De priester biedt de mogelijkheid aan tot het sacrament van de verzoening (de biecht) waarbij alle kleinere en grotere zaken die tussen ons en God in staan, kunnen worden vergeven.

Na een lezing uit de bijbel, gevolgd door enkele voorbeden, vindt de kern van de ritus plaats. Daarin legt de priester de zieke de handen op als teken van troost en geborgenheid. Hierop volgt de zalving op het voorhoofd en de handen waarmee de Heilige Geest wordt gevraagd de zieke bij te staan in zijn genezingsproces. Tot slot wordt de communie uitgereikt.

Men mag de ziekenzalving niet verwarren met het 'laatste sacrament van de stervenden' (ook genoemd 'het viaticum'). Dit is de laatste keer dat de H. communie uitgereikt wordt aan een stervende persoon op de drempel van het eeuwig leven.

Heeft u vragen over het ontvangen van de Ziekenzalving voor uzelf of een van uw naasten, neem dan contact op met het parochiekantoor door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. U krijgt dan bericht van het parochiekantoor.

Is er sprake van een noodsituatie, bel dan het noodnummer 06-24845566. U wordt dan verbonden met de dienstdoende priester.

Opgaveformulier Ziekenzalving

Heeft u vragen over een van de sacramenten doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk vul dit formulier in en verzend het. Het parochiekantoor neemt contact met u op.

Naam:*
E-mail:*
Telefoon:*
Licht hier uw vraag toe:

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.