Federatie Parochies VenloStad - Nieuws: OP WEG NAAR PASEN TEN TIJDE VAN CORONA

Nieuws

OP WEG NAAR PASEN TEN TIJDE VAN CORONA

21-3-2020, door: de redactie

WIJ ZIJN IN GODS HAND

Het lijkt wel een science fiction verhaal waar we in zitten. Een niet voor het oog zichtbare vijand, bedreigt ons, in ons dagelijks bestaan. Onze gezondheid, ons leven, onze economie, alles wat de maatschappij gaande houdt. Een groot deel van de wereld is lam geslagen. Vele mensen leven in onzekerheid: hoe lang gaat het duren, hoe gaat het met mijn werk, mijn bedrijf, mijn studie, mijn verzorging en mijn dagelijks leven? Die onzekerheid brengt natuurlijk voor veel mensen angst met zich mee. Ouderen die kwetsbaar zijn, door leeftijd en gezondheid, die wonen in zorginstellingen, en nu geen bezoek mogen krijgen. De stad is onwezenlijk stil. Veel zakenmensen sluiten hun winkeldeuren of uitgaansgelegenheden, gedwongen of omdat er toch niemand komt. Zorgen zijn er hoe dat nu verder moet.

We zijn er natuurlijk aan gewend dat we bijna alles kunnen regelen in normale tijden. We voelden ons misschien bijna onaantastbaar. Hadden een onschokbaar geloof in de wetenschap. We zullen alle ziektes kunnen overwinnen!

Nu blijkt een virus ons daarin met twee voeten op de grond te zetten. Het leven is niet maakbaar. De natuur laat ons hier zien hoe machtig natuurlijke processen kunnen zijn.

Maar deze gedwongen rusttijd brengt ook het beste in veel mensen naar boven. Ze melden zich als vrijwilligers bij de ziekenhuizen om de mensen in de zorg te helpen. Ze bellen spontaan eenzame mensen op die noodgedwongen geen contact met anderen kunnen hebben. Ze schrijven lieve kaartjes naar mensen die het zwaar hebben. Bloemen worden cadeau gedaan. Dankbaarheid komt op voor hen die zorgen en verzorgen in de medische wereld, maar ook voor bijvoorbeeld vakkenvullers in supermarkten en wordt in de vorm van applaus buiten en in winkels tot uitdrukking gebracht. We zijn geen elkaar bestrijdende individuen meer, maar samen mens.  

En we merken dat velen weer – soms van heel diep – hun toevlucht nemen tot onze Schepper en vooral tot Moeder Maria. Er branden vele malen méér kaarsjes bij Maria in Genooi. Een stil gebed, om rust en vertrouwen, om spoedige bevrijding van het virus, van de pandemie, ondersteund door een kaarsje met een “vlemke van verlangen”.

In de St. Martinusbasiliek hangt een klein Mariabeeld in de zijbeuk. Dat beeld, gemaakt in 1797, dat eeuwenlang in een van de smalle straatjes van de oude stad heeft gehangen, is misschien bijna niemand opgevallen. Sinds 1930 hangt het in de Basiliek, waarschijnlijk omdat de bebouwing in die straten afgebroken is. Het heeft de titel: “Behoudenis der kranken”. Hier vonden mensen ongetwijfeld troost tijdens epidemieën en andere moeilijke omstandigheden. Dagelijks heb ik met een heel klein groepje mensen na de dagelijkse mis een “mini-bedevaart” gemaakt, om daar te bidden en een “vlemke van verlangen” op te steken.

SanCta DEI GenItrIX, VENLOnensIUM SalVatrIX. Heilige Moeder van God. Beschermster der Venlonaren (1690). Deze randtekst (chronicum) stond op een koperen plaat, met fijn gegraveerde lijnen van het beeld van O.L. Vrouw, sprekend gelijkend op Maria van Genooi. Het is nog steeds onze bede en onze wens.

Alles, wereld en het leven zijn niet maakbaar. Alle kunde en kennis zijn daar, zo blijkt, niet toe in staat. Maar wij mogen ons toevertrouwen aan de zorg en liefde van God, die ook handen en voeten krijgt waar mensen er voor elkaar zijn in moeilijke en kwetsbare situaties. En de voorspraak van Maria zal ons troosten en helpen.

We mogen ons voelen, zoals de grote beeldhouwer Rodin, dat uitgedrukt heeft in een beeld, ergens in een van de Parijse musea: Een grote sterke hand, Gods hand en daarin een klein spartelend mensje. Wij zijn in Gods hand en dus veilig.

Deken Jos Spee

Richtlijnen van de bisschoppenconferentie

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Voor alle overige informatie rondom Paasvieringen verwijzen wij U naar bijgaande Nieuwsbrief.

 

Vond u dit artikel nuttig / interessant? Ja / Nee

Filteren

Op parochie

Op type nieuws

Archief