Federatie Parochies VenloStad - Nieuws: 60-jarig priesterfeest Pastoor Kunnen

Nieuws

60-jarig priesterfeest Pastoor Kunnen

24-8-2021, door: De redactie
60-jarig priesterfeest Pastoor Kunnen

Op 18 maart jl. was het 60 jaar geleden dat pastoor Kunnen tot priester werd gewijd. Helaas konden we
vanwege de coronapandemie geen feest vieren. Nu al veel mensen gevaccineerd zijn en veel maatregelen
versoepeld worden is het parochieplatform voornemens om van 2 t/m 7 oktober aanstaande een feest te
organiseren voor onze pastoor (uiteraard als alles volgens de regels mag!).

Het programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk
Thema: “Groeikracht”
m.m.v. Vocalgroup in the Mood
waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Bantuin”

Zondag 3 oktober 10.30 uur H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk
Thema: “Zout en Licht zijn”
m.m.v. Kerkkoor O. L. Vrouwekerk (Venlo Zuid) en Vocal Ensemble Vicenda
waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Witte Kerk”

Woensdag 6 oktober 14.30 uur – 17.30 uur Kinderbijeenkomst
rond het thema “Zorg voor de Schepping” o.l.v. Franciscaanse Beweging in de H. Michaëlkerk en in gemeenschapshuis “De Bantuin”.

In verband met Werelddierendag en het feest van Sint Franciscus van Assisi is het voor de kinderen een mooie  gelegenheid om even stil te staan bij alles wat groeit en bloeit in de natuur. De zorg voor de Schepping moet de zorg zijn van jong en oud. Mieke Dorssers van de Franciscaanse Beweging staat met onze kinderen stil bij het Zonnelied van Sint Franciscus: spelend, knutselend, dansend en zingend ervaren zij Franciscus’ liefde voor al wat leeft.
Aanmelding: Meldt u aan o.v.v. kinderbijeenkomst 6 oktober
via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
NB: op de scholen worden ook brieven uitgedeeld aan de kinderen met opgavestrook.

Donderdag 7 oktober 19.30 uur Lezing, waarna gesprek, over de laatste encycliek van Paus Franciscus
“Fratelli Tutti” door de heer Krijn Pansters, theoloog aan de Universiteit Tilburg.
Plaats: H. Michaëlkerk en Gemeenschapshuis “De Bantuin” 

In zijn nieuwe encycliek “Fratelli Tutti” (“Allen broeders en zusters”) roept Paus Franciscus “alle mensen van
goede wil” op om te werken aan een mondiale samenleving waarin zorg en respect voor elkaar en voor de
schepping centraal staan. In de visie van de paus moeten we een nieuwe koers inzetten als mensheid: van de huidige technisch-industriële en individualistische samenleving naar een samenleving waarin solidariteit en zorg voor al het leven centraal staan.
We leven immers als broeders en zusters met elkaar en met de gehele schepping in hetzelfde gemeenschappelijke huis.
Zijn oproep vindt weerklank op alle continenten. 
Meldt u aan o.v.v. Lezing 7 oktober
via email: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 

Cadeau:
Pastoor Tjeu Kunnen ziet af van een cadeau.
Als u toch iets wilt geven, dan kunt u een bijdrage doen die het mogelijk maakt dat ook de mensen in de arme landen spoedig gevaccineerd zullen worden.
U kunt uw donatie overmaken naar:
Iban Banknummer: NL71 RABO 0153 8103 19 t.n.v. RK Parochie H. Michaël o.v.v. Gift Vaccin Alom
De giften worden overgedragen aan Unicef, Oxfam Novib en Artsen zonder Grenzen.

Dit artikel is op 22-9-2021 06:22:59 beoordeeld als: niet nuttig / interessant

Filteren

Op parochie

Op type nieuws

Archief