Federatie Parochies VenloStad - Nieuws: In memoriam pastoor Kunnen

Nieuws

In memoriam pastoor Kunnen

6-1-2022, door: Redactie
In memoriam pastoor Kunnen

In de nieuwjaarsnacht van 2022 is pastoor Tjeu Kunnen in zijn slaap overleden. Langzaam begint het door te dringen wat dit betekent voor de parochies, het parochieplatform en alle vrijwilligershet pastorale team, federatiebestuur en uiteraard zijn familie.

 

Met zijn 85-jarig leeftijd was hij nog heel actief en stond midden in de moderne tijd, tussen kerk en maatschappij. Hij dacht nog lang niet aan stoppen. Hij werkte in de volle overtuiging dat de christelijke boodschap een belangrijke inspiratiebron kon zijn voor een samenleving van mensen die respect hebben voor elkaars eigenheid en om er voor elkaar te zijn waar dat nodig isHij zorgde voor verbinding en respect tussen de generaties. Hier in de Venlose maatschappij, maar evenzeer voor de mensengemeenschap ver weg.

 

In zijn parochies St. Nicolaas in Genooi en de H. Michaël in t Ven – en sinds eind 2019 ook in de H. Hartparochie, allen in Venlo-Noord - was hij de actieve en aanstekelijke inspirator van vele processen om verbinding te realiseren, hartelijke zorg te bieden voor mensen, eenzaam of in nood. Met name de diaconie, de zorg voor de ouderen, ging hem na aan het hart. Zijn niet aflatende aanwezigheid en inspiratie werd door de vrijwilligers van de Michaëlkerkde medewerkers van de Witte Kerk en de laatste maanden ook in de Windmeule,zeer gewaardeerd.

 

Voor heel de stad was hij de centrale figuur voor de organisatie van het Ziekentriduüm (dat al van vóór de oorlog bestaat) voor de Stad Venlo en Velden, Arcen en Lomm. Drie dagen worden mensen die aan huis gekluisterd zijn, in de Witte Kerk bijeen gebracht, voor ontmoeting, bezinning en ontspanning. Pastoor Kunnen leidde dat gebeuren met verve. 

Daarnaast was hij een bevlogen lid van de Venlose Raad van kerken, waarin hij zich enorm inspande om de verschillende denominaties dichter bij elkaar te brengen door gesprek, vieringen en overleg met de andere godsdiensten, Jodendom en Islam. Hij was enige jaren aalmoezenier van de dienst “Kerk en samenleving” van het bisdom Roermond.

Zijn inzet en daadwerkelijke actie gaat ver over de grenzen van het gewone pastoorschap heen. Ook heeft hij zich ingezet, dat de St. Nicolaaskerk, die voor de eredienst niet meer nodig was, maar wel een Rijksmonument is, nu omgebouwd wordt tot zorgcentrum

 

In oktober vorig jaar mocht hij zijn 60-jarig priesterjubileum en zijn 85everjaardag nog vieren in twee feestelijke vieringen, een koninklijke onderscheiding en recepties waar vele parochianen hem konden feliciteren. 
Hij heeft hier enorm van genoten en was heel dankbaar dat hij dit nog heeft kunnen vieren.

Wij zullen hem blijven herinneren als een bevlogen priester en inspirator.

 

Parochieplatform Venlo-Noord, 
Pastoraal team 
Federatiebestuur van Venlo-Stad

 

 

Vrijdag 7 januari om 15.00 uur is er een herinneringsdienst voor 
parochianen e.a. in de H. Michaëlkerk, aanmelden via email:  Parochiesvenlonoord@kpnmail.nl

 

Zaterdag 8 januari om 11.00 uur nemen wij in besloten kring afscheid van hem met zijn familie en genodigden.

Deze beide diensten worden ook uitgezonden via de livestream:  http://Www.venlotech.nl/livestream/kunnen

 

Aanstaande zondag 9 januari is er geen dienst in de Michaëlkerk. 

De eerstvolgende eucharistieviering is op zondag 16 januari om 11.00 uur. 

 

Vond u dit artikel nuttig / interessant? Ja / Nee

Filteren

Op parochie

Op type nieuws

Archief