Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Roepingenzondag, 30 april 2023

Nieuws

Roepingenzondag, 30 april 2023

14-6-2023, door: De redactie
Roepingenzondag, 30 april 2023

Op 30 april, de feestdag van de Goede Herder, waren twee seminaristen van het grootseminarie Rolduc te gast in de Venlose parochies. Jurry Sewarte en Sanu Sahayam vertelden tijdens de viering elk hun eigen roepingenverhaal. Op ons verzoek delen zij hun verhaal graag met de lezers van onze nieuwsbrief. 

Jurry Sewarte 

Ik ben Jurry Sewarte en zit in het eerste jaar van het grootseminarie Rolduc. Waarom iemand in deze tijd nog priester wil worden, is een terechte vraag. Ieders roeping is anders. Ik heb mijn roepingsverhaal kunnen delen in uw parochie, nu krijg ik de mogelijkheid het op deze manier weer te  doen. 

Ik ben niet katholiek opgevoed, noch als kind gedoopt. In 2016 heb ik een Bijbel gekocht op een  rommelmarkt, maar reden hiervoor had ik niet. Niet wetende dat dit mijn hele leven veranderen  zou. Wat een verhalen, God die de wereld schept, die Noah redt, met Abraham spreekt. Die Israël door Mozes redt, Jozua, David. Wat een goede God. Het kostte mij niet veel moeite om te geloven in een God, maar wie is die God dan? 

Dan kom je aan bij de evangelies. God komt als mens, Hij raakt mensen aan, groet mensen, onderricht en geneest. Uiteindelijk geeft Hij zichzelf als offer op het kruis. Op 27 september 2020 heb ik de initiatiesacramenten mogen ontvangen en kwam ik thuis in de kerk. Ik was gelukkig al ingeburgerd en deed wat vrijwilligerswerk. Waar een jonge knaap nodig was, was ik aanwezig. Toch dacht ik bij mezelf: “Ik moet meer voor de kerk doen.” Tegelijkertijd kwam bij mij het besef, hoe groot het  nieuws van de vergeving van de zonden was. Hoe zwaar de kruisdood was. Zou ik dit voor mijzelf  houden? Moet dit nieuws niet de wereld in! Als ik dacht aan het verspreiden van de goede boodschap, brandde er een sterk vuur in mijn ziel. Dit nieuws is zo mooi, zo goed, zo groot, dat ik mijn hele leven wil wijden aan de verspreiding ervan. Om mijn weg te vinden, ben ik na gebed naar mijn pastoor gegaan. Even later heb ik contact opgenomen met de rector van het seminarie. Ik begreep dat mijn plek op het seminarie was en ben gegaan. 

Ik wil afsluiten met vers 11 van psalm 27. ‘Toon mij uw weg Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden.’ 

We kunnen ervan uitgaan dat onze lieve Heer onze wegen klaar heeft liggen. Deze weg is de weg van liefde en de genade. Laten wij zijn weg met vreugde bewandelen. 

******* 

Sanu Sahayam 

Ik ben Sanu Sahayam, priesterstudent aan het Grootseminarie Rolduc. Ik kom uit Kerala in het zuiden van India. Ik ben tweeëntwintig jaar oud en ben in een christelijke familie geboren. Dus thuis kreeg ik een goede en sterke katholieke basis. Toen ik kind was namen mijn ouders mij iedere dag mee naar kerk en iedere avond kwamen wij samen om de rozenkrans te bidden. Na mijn eerste  communie werd ik misdienaar en ging ik altijd graag naar de kerk. Het leven van de priesters, de zusters en de pastoors uit mijn parochie heeft me beïnvloed. Hun manier van leven liet zien wie Jezus was voor mensen en hoeveel liefde Hij heeft gehad voor de mensen. Dit bracht mij dichter bij Jezus. Na mijn basisschool ben ik op vijftienjarige leeftijd begonnen met mijn seminariestudie. Ik zat al zes jaar op het seminarie in India. Daarna heeft onze rector in India mij gezegd om voor een bepaalde periode naar Nederland te gaan om filosofie en theologie te studeren en daarna als priester hier te dienen. Ik ben bijna zeven maanden hier in Nederland. Na de opleiding zal ik een aantal jaren hier in ons bisdom werken. Ik hoop dat ik mijn missie in Nederland goed kan vervullen en ik  hoop dat er meer jonge mensen tot deze roeping komen. 

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief