Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Agenda Diaconie-activiteiten

Nieuws

Agenda Diaconie-activiteiten

30-8-2023, door: De redactie

In De Windmeule    
27/08   Ontbijt

05/10   Herfstbijeenkomst
14/12   Kerstviering 

Michaelparochie    
10/09   Nationale Ziekendag (orchidee rondbrengen bij zieken en ouderen) (gesponsord door firma Leurs)
 20/12   Kerstviering

Familiekerk en Martinusbasiliek
Iedereen die 80 jaar wordt, ontvangt een felicitatiekaart van de parochie.
Iedereen die 85 jaar of ouder word,t ontvangt van de parochie-bezoekgroep een bezoekje.
Geplande bijeenkomsten zijn:
16/09     11.30 - 17.00 uur    Dag van de ouderen
16/12    11.30 - 17.00 uur     Kerstviering

Venlo-Zuid
Iedere woensdag open inloop van 10.00 - 12.00 uur met extra aandacht in de aanloop naar bijzondere feestdagen.
Iedere twee weken een viering in Crescendo; rond bijzondere feestdagen als Aswoensdag, Hemelvaartsdag, een Mariaviering wordt een speciale viering gehouden in de kerk. Na afloop een gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Vrijwilligers gaan met ouderen uit de parochie gaan wandelen eens x per 14 dagen.
Vrijwilligers doen boodschappen voor parochianen die dat zelf niet kunnen en er niemand voor hebben. 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief