Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Gebed voor bisschop Harrie Smeets

Nieuws

Gebed voor bisschop Harrie Smeets

4-11-2023, door: De redactie
Gebed voor bisschop Harrie Smeets

Wij bidden U voor onze bisschop:  

bekommer U om uw dienaar,  

heb medelijden en bescherm hem  

Sterk hem en ons allen in het geloof 

dat wij geborgen zijn in uw liefde. 

Blijf hem nabij, en laat ons zien 

ook in ziekte en bij verdriet,  

dat U uiteindelijk alles ten goede keert,  

en wij niet kunnen vallen uit uw hand.  

Zo bidden wij U voor onze bisschop 

en voor alle zieken en mensen in nood,  

op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,  

op voorspraak van Sint Jozef, 

in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,  

op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,  

in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,  

de metgezel onderweg en de genezer,  

op voorspraak van Sint Christoffel,  

de patroonheilige van Roermond  

en van de heilige Martinus,  

patroonheilige van onze stadsparochie.  

Wij vragen het U door hem die U hebt gezonden 

om mensen te verlossen  

en de zieken te genezen, 

die ons menselijk bestaan heeft willen delen 

om ons op te nemen in zijn goddelijk leven, 

Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 

Amen 

____________________________________________________________________
Gebed om een goede opvolger van bisschop Harrie Smeets 

Goede God, 

wij bidden u om wijsheid en kracht  

voor degenen die betrokken zijn bij de opvolging van bisschop Smeets.  Dat zij, in gebed, hun keuze laten vallen op iemand  

die als hoofd van uw volk een ware herder  

voor zijn Limburgse kudde kan zijn,  

een getrouwe leraar in het geloof,  

een priester in de heilige eredienst  

en een goede dienaar in het bestuur van ons bisdom. 

Door Christus onze Heer. 

Amen.

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief