Federatie Parochies VenloStad - Nieuws: Feest van Maria ten Hemelopneming