Federatie Parochies VenloStad - Nieuws: De toekomst van 't Ven Venlo: uw idee, uw droom

Nieuws

De toekomst van 't Ven Venlo: uw idee, uw droom

24-8-2021, door: de redactie
De toekomst van 't Ven Venlo: uw idee, uw droom

Voor de bewoners van 't Ven

De werkgroep Dorpsontwikkeling ’t Ven is ontstaan uit de gesprekken met de gemeente en
bewoners in de buurtcafés die een tijd geleden zijn gehouden. Daaruit kwam onder andere voort dat
men betrokken wilde zijn bij de vraag hoe ons dorp, onze gemeenschap er in de toekomst uit zou
moeten zien. Dat is natuurlijk niet te voorspellen, maar er kan wel een richting worden aangegeven.
Niet alleen fysiek met gebouwen, wegen, woningen, werk, maar ook sociaal. Vragen als hoe we
bijvoorbeeld de zorg zouden kunnen organiseren, welke rol de Bantuin, de kerk, de school, de
voetbalclub en alle andere verenigingen zouden kunnen of moeten spelen zijn aan de orde. En
daarbij alles wat u zelf zou kunnen bedenken.

De werkgroep Dorpsontwikkeling heeft zich gebogen over de vraag hoe de bewoners van ’t Ven
betrokken zouden kunnen worden bij dit proces. Als eerste kwam bovendrijven om ideeën en
gedachten over de toekomst te inventariseren door middel van een rondgaand schrift of via
facebook, waar mensen en clubs en verenigingen hun “droom over de toekomst van ’t Ven” kunnen
opschrijven. Uiteraard mag je ook aangeven wat je er nu van vindt, of wat vroeger goed was in ’t
Ven.

Schroom niet om ideeën, gedachten en dromen op te schrijven. Dat kan uitvoerig, het kan kort. Het
kan getypt en geplakt, het kan geschreven, het kan met een tekening etc. Het is aan u!
.Uiterlijk 15 september zouden we uw reactie willen ontvangen.
de werkgroep Dorpsontwikkeling
Hay Thijssen, Harrie Houkes, Pastoor Kunnen, Wil Alberts, Theo Nabben, Mienk Haagen, Philippe van
der Grinten, Theo Backus, Ward Peeters, Lisette Peeters, Mieke van Rijn en Jan Kessels
Centraal e-mail adres: tven@ziggo.nl

Vond u dit artikel nuttig / interessant? Ja / Nee

Filteren

Op parochie

Op type nieuws

Archief