Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Het pastorale seizoen loopt ten einde; Sacramentsviering met processie

Woord van de Deken

Het pastorale seizoen loopt ten einde; Sacramentsviering met processie

13-6-2022, door: De redactie
Het pastorale seizoen loopt ten einde; Sacramentsviering met processie

Beste parochianen en lezers,
 

Het pastorale seizoen loopt ten einde. Een memorabel seizoen. Sinds de herfst beperkingen door corona. Vanaf januari een zware tijd na het verlies van twee stevige steunpilaren in de pastoraal: em. pastoor van Delden en pastoor Kunnen. Dat betekende dat er enorm veel op mij, Fr. Patrick en diaken Cor Sonnemans, afkwam. Gelukkig kwam er een nieuwe kapelaan, maar dingen als het uitgestelde vormsel in Noord en in alle kerken de eerste H. Communie waar de voorbereiding al op gang was, drukten zwaar op mij, veel werk in de parochie-federatie naast alles wat het dekenaat met zich meebrengt met toenemende werkdruk. Nu loopt het seizoen ten einde en ik ben blij dat we het hebben kunnen volbrengen en ik dank mijn collega’s, de bestuurders en vrijwilligers, voor alle inzet. En alle parochianen voor hun bemoediging.

Daarom is het mooi, om nu het kan, vrij van beperkingen met intense dankbaarheid het seizoen af te sluiten met een prachtige en feestelijke Eucharistieviering in de open lucht in het processie/kruiswegpark in Genooi. We vieren samen plechtig en feestelijk de H. Eucharistie en lopen in een ingetogen processie met het Allerheiligst Sacrament door het park naar het Kapelletje. Daarin beelden wij uit wat de kerk is, zoals Vaticanum II het formuleerde in het document over de kerk: “Lumen Gentium”: het Volk van God onderweg met de Heer in ons midden.

Wij zijn samen Gods Volk, we pelgrimeren door het leven, niet dolend en zoekend, maar vastberaden op weg naar het Vaderhuis. 

Naast aandacht voor de organisatie en de versiering wordt aan deze sacramentsviering en -processie ook medewerking verleend door het Martinuskoor, het Franciscuskoor, de (Jeugd)harmonie en het Akkermansgilde

Daarom nodig ik U met nadruk uit: KOMT SAMEN VIEREN het grootste Mysterie van ons geloof!

 

In het processiepark Genooi, zondag 19 juni om 10.30 uur.

 

Mocht er een probleem zijn om er te komen, laat dat even weten. Er zijn vast mensen die nog plaats hebben in hun auto. 

Ik groet u allen hartelijk

Deken Jos Spee

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief