Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: De zomervakantie tegemoet, overweging door deken Spee

Woord van de Deken

Salve regina, overweging door deken Jos Spee

11-10-2023, door: De redactie
Salve regina, overweging door deken Jos Spee

De oktobermaand is de maand van Maria en van de Rozenkrans. Dat lijkt misschien ouderwets, en toch... Het sonore herhalen van het “Wees gegroet” kan mensen ook in een meditatieve sfeer brengen waarmee je in verbinding komt met de Heer via Maria.  
Immers we overwegen daarbij ook de grote mysteries van ons geloof. 

Nu het jaar ten einde loopt gaan onze gedachten uit naar dat eeuwenoude lied: Salve regina. Het wordt op het einde van de dag gezongen na de complete (avondgebed) door monniken en monialen, door religieuzen en priesters. Het is een prachtig en heel eenvoudig gebed. Jan van Laarhoven (OFM conc.) schrijft daar in 1987  over: “Het is een gebed dat stamt uit de Middeleeuwen. Waarschijnlijk heeft Petro de  Mezonzo, bisschop van Compostella (985-1008), het gecomponeerd. Anderen zeggen dat  Bernardus van Clairvaux (1090-1153) het gemaakt heeft. Maar al in 1230 gebruiken de  Dominicanen het na de completen. In 1249 ook de Minderbroeders. In 1350 wordt het door  paus Pius VI voorgeschreven voor heel de kerk vanaf Drievuldigheidszondag tot de Advent.  Het moet klinken als een laatste groet aan Maria voor het slapen gaan.” 

Maar het belangrijkste - ook voor deze tijd - is de inhoud. We treffen een dubbele openingsgroet aan: Wees gegroet, Moeder en Koningin. Dan de mooiste woorden door een verliefde mens gevonden: U bent mijn leven, mijn vreugde en mijn hoop. Dan wordt de situatie geduid waarin we ons het meeste herkennen: wij zijn ballingen, kinderen van Eva, onze oermoeder, die ons in dit tranendal bracht. Maar U bent onze  voorspreekster en houdt ons in de gaten, zodat we na alle wederwaardigheden van onze  ballingschap uw lief Kind Jezus omarmen als onze Broeder en Heiland. 

De slotgroet: drie bijvoeglijke naamwoorden: goedertieren, liefdevolle en zoete. Een mooie afsluiting zoals dat ook aan het begin is met drie woorden. Door dit lied te zingen willen we bij Maria troost vinden, juist nu en juist bij haar. We zijn  maar gewone mensen met tranen in de ogen en een brok in de keel als we in ons eigen  leven kijken en om ons heen zien. Maar diezelfde mensen weten en vertrouwen dat er een  Moeder is die hen begrijpt en op wie ze een beroep kunnen doen. Want zij is barmhartig,  mild en zacht en tevens machtig want ze heet Advocata, pleitbezorgster. Een moederlijke  koningin. Zij is kampioene in het barmhartig zijn, zij kan de hardheid van het bestaan  verzachten en daardoor hoop geven. 

Maria, zo goedhartig en zacht en zó barmhartig, bid voor ons. 

Uw pastoor en deken, 

Jos Spee

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief