Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Allerheiligen en Allerzielen

Woord van de Deken

Allerheiligen en Allerzielen

9-10-2022, door: De redactie
Allerheiligen en Allerzielen

 

Allerheiligen, 1 november

Wat roept het begrip: "Allerheiligen" bij ons op? Herinneringen wellicht aan hoe het vroeger werd beleefd en gevierd. Groots en majestueus. Hemelse taferelen misschien ooit getekend of geschilderd door kunstenaars wereldwijd. Afbeeldingen, beeltenissen, in kerken en kapellen of thuis in een nis, op een plankje of lang vergeten ergens op een zolder? 

Hoe dan ook, het roept iets in ons op van wat niet alledaags is. En toch wil het begrip "Allerheiligen" dicht bij ons zijn. Het gaat over mensen, dus ook over ons. 

En het gaat over verbondenheid van die mensen. Ze horen bij elkaar, WE horen bij elkaar. Een  menigte die niemand tellen kan, ze horen bij elkaar in een verbondenheid waarvan God en het  leven zelf de samenbrengende factoren zijn. 

Van de menigte die niemand tellen kan, kennen we vele namen en zelfs gestalten. We maakten  beeltenissen van hen, vele daarvan zijn verzonnen en bedacht, zeker wanneer het gaat om hen  die vele eeuwen geleden leefden. Van anderen waren ooit in latere tijden al foto's gemaakt. Hoe  dies ook zij, wat zij allen gemeen hebben is dat hun daden voor hen spreken en dat we ze  

daardoor kennen en vooral dat ze daardoor door God gekend zijn: heilig zijn! 

Hen vieren we de eerste november. We doen dat wereldwijd verbonden met alle zusters en  broeders. Wij die hier nog onderweg zijn en het als onze opdracht kennen om waar te maken wat  het evangelie ons leert, wij kennen de schoonheid maar ook de zwaarte van het volbrengen van  die opdracht. 

Daarom vragen we hen om voorspraak die deze weg met glans hebben afgelegd. 

We eren hen en we nemen hen tot voorbeeld: al die groten, die roemrijken en naamlozen van wie  ieders naam wel gekend is door God, die ieders naam schreef in de palm van Zijn hand.  

Allerzielen, 2 november

Dat, beste mensen, hebben we misschien gezegd tegen een dierbare toen hij of zij het nog kon horen en begreep. Misschien zeiden we het ook toen er zeker geen antwoord meer kon komen, maar je dat kwijt wilde, zittend naast haar of hem in die stille ruimte vol bloemen en herinneringen. 

Daarna hebben we de uitvaartdienst gehouden en in het schijnsel van de Paaskaars hing daar het kruisje met haar/zijn naam. Woorden en muziek klonken in die viering, ze deden ons goed en na de laatste klanken en  tonen bleven ze nog wat toeven in onze gedachten en in ons hart. 

De tijd gaat snel. Hoe lang is het nu alweer geleden dat we zo bijeen waren? Wat bleef was dat  kruisje met haar/zijn naam. Het hing al die tijd in de kerk samen met dat van anderen die heengingen. 

Op 2 november, Allerzielen, gedenken we wereldwijd alle overledenen, in het bijzonder die van  het afgelopen jaar, dus ook uw/jouw dierbare. Want we willen ze nooit vergeten. 

De herfst, die begonnen is, is bij uitstek een tijd om te gedenken. De mist, het ruwe weer, de  vallende bladeren, nopen tot inkeer in onszelf, tot weemoedig terugzien. Het doet goed om dat  samen te doen. Ook om samen dankbaar te zijn voor wat onze geliefde voor ons heeft betekend,  nog betekent en blijft betekenen. 

Na de viering kunt u dan het gedachteniskruisje meenemen naar huis. 

Deken J. Spee

 

Vieringen St. Martinusbasiliek 

Maandag 1 november 09.00 uur
Dinsdag 2 november 19.00 uur 

 

Vieringen H. Familiekerk

Maandag 1 november om 19.00 uur
Dinsdag 2 november om 19.00 uur

 

Vieringen H. Michaëlkerk 

Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur Allerheiligen/Allerzielen
Zaterdag 12 november om 19.00 uur herdenken wij de overleden parochianen van de afgelopen 10 jaar. Zij worden met name genoemd. 

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief