Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Sint Caecilia

Woord van de Deken

Sint Caecilia

9-11-2022, door: De redactie
Sint Caecilia

De H. Caecilia is een romeinse martelares die stierf circa 230. Haar kerkelijke feestdag is 22 november. 

Ze kwam uit een zeer voorname en adellijke Romeinse familie. Zoals toen gebruikelijk werd ze gedwongen om te trouwen met een jongeman (die eveneens niet gevraagd was) uit een andere invloedrijke adellijke familie. Zij vond troost in de muziek. Want het aankomende huwelijk maakte haar niet blij. Ze was christen geworden wat in die dagen niet zonder gevaar was omdat de Romeinse keizer zichzelf een god waande en al helemaal niet meerdere godsdiensten in zijn rijk wilde omdat dat alleen maar onrust bracht.  

Het patronaatschap van de muziek, de instrumentmakers en zangers heeft zijn oorsprong in de  antifoon van de vespers van haar feestdag: “Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar. 

Terwijl de orgeltonen klonken, zong Caecila in haar hart voor de Heer alleen, met de woorden: ”Moge mijn hart en mijn lichaam vlekkeloos blijven, opdat ik niet beschaamd zal worden.“  

De verwijzing naar orgel en zang hebben te maken met het feestgedruis op de bruiloft. 

Ze vertelt, vóór de huwelijksnacht, dit aan haar kersverse echtgenoot Valerianus. Ook zegt ze dat ze een beschermengel heeft. Haar echtgenoot komt onder de indruk en hij bekeert zich eveneens tot het christendom. Beiden sterven de marteldood in de hernieuwde vlaag van christenvervolging. 

Vele koren en verenigingen dragen haar naam.  

De maand november is, ieder jaar weer, naast herdenking van de overledenen en een groots gevierd St. Maartensfeest, óók de maand van de Caeciliavieringen van onze parochiële koren en  de muziekverenigingen uit de stad. Oók de Fanfare en de Harmonie, Showorkest Fortissimo, en Venlona mogen we begroeten in onze kerken. Een heel waardevolle traditie waar ik dankbaar voor ben.  

Ik herinner me nog dat wanneer de Fanfare St. Wiro – waar ik in mijn jeugd lid van was – uit de  buurtschap Reutje in St. Odiliënberg, in de kerk ging spelen, de directeur ons er op wees: “dames  en heren, denk erom we spelen voor de Heer, dan mogen we geen fouten maken! “  

Muziek verheft de mens, brengt vreugde bij feest en troost bij verdriet. In de schoonheid van de  (toon)kunst is God óók te vinden. De verenigingen zijn bovendien het cement van de samenleving. En hoewel ik mij altijd verre houd van politiek, spoor ik onze gemeenteraadsleden aan om deze gedachte mee te nemen in hun subsidie-overwegingen. 

Na deze feestdagen die bekroond worden met het Hoogfeest van Christus Koning van het heelal,  begint de ingetogen vreugde van de Advent. Graag wens ik u een fijne novembermaand. 

Pastoor-deken Jos Spee

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief