Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Veertigdagentijd, overweging door deken Spee

Woord van de Deken

Veertigdagentijd, overweging door deken Spee

16-2-2023, door: De redactie
Veertigdagentijd, overweging door deken Spee

Beste mensen,

De vastenavondsdagen zijn beëindigd met het lied “t is gedaon”, op de markt voor het stadhuis, op dinsdagavond 21 februari om 24.00 uur. De narrenkappen gingen af. Na de beperkingen die vorig jaar net op het nippertje werden opgeheven, zodat er niets georganiseerd kon worden, kon vastenavond nu weer origineel gevierd kon worden. En na deze drie dagen is nu de sobere tijd begonnen. Niet omdat de beurs erg geleden heeft, maar ook omdat vastenavond en de vasten- of veertigdagentijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Dat markeren we met Aswoensdag. Het askruisje halen. Veertig dagen om ons voor te bereiden op Pasen. De maand maart staat voor mensen die leven met het ritme van het kerkelijk jaar in het teken van de Veertigdagentijd ofwel de Vastentijd. Die naam zegt al heel wat over het idee achter deze voorbereidingstijd op Pasen. Bezinning en reflectie staan centraal. Zelfs kunnen wij een stapje verder gaan en ervoor kiezen het vasten vorm te geven door net iets eenvoudiger te leven dan normaal.

Bij het nadenken over de Vastentijd realiseer ik mij ook dat het dikwijls voorkomt dat er eenvoudiger geleefd wordt, zonder dat er hiervoor vrij gekozen kon worden. Wanneer er bijvoorbeeld veel zorg nodig is, het niet meer mogelijk is om vrij en zelfstandig te wonen, omdat bijvoorbeeld de gezondheid het liet afweten, dan boet het leven aan mogelijkheden in. Dan moet er een stapje terug worden gedaan. Of heel veel stappen terug. Dan kíezen we niet voor een vastentijd, maar dan is die er gewoon gekomen. Het leven kan ook in het teken komen te staan van vasten en letterlijke of gevoelsmatige stapjes terug, gewoon door het wereldnieuws dat bol staat met moeilijke berichten over enorme rampen en vele crises in de wereld. Dat wereldnieuws is in deze periode niet zo opbeurend van karakter. Het lijkt wel of het ook iets “vastenachtigs” heeft. Of zouden we het mogen omdraaien: een mogelijke weg uit een crisis zou daarin kunnen liggen wanneer er ernst werd gemaakt met bijvoorbeeld het vasten van de veertig dagen voor Pasen?

Een tijd van verdieping en herbronning. Wie is de Heer voor ons? Gaan wij in zijn spoor? Durven wij het nog geloven dat het niet de machten van de wereld zijn die het laatste woord hebben?

In ons dekenaat houden wij weer de “stiltevieringen” als handreiking, georganiseerd door de Raad van Kerken Venlo. Verderop in dit blad vindt u de informatie. Ook over onze Vastenaktie is er een stuk informatie te vinden. 

De veertig dagen voor Pasen hebben een duidelijk perspectief: het feest van Pasen, een krachtig moment waarop gevierd wordt dat niet de dood, maar het leven bij God zegeviert. Het is een perspectief van hoop waarmee wij in de maand maart, in de vastentijd op weg zijn. Wellicht kan dat perspectief van hoop ons ook helpen bij alle andere perioden van vasten die we in ons leven kunnen meemaken. 

Ik wens u een gezegende Veertigdagentijd toe.

Ik groet u allen.

Pastoor-deken J. Spee

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief