Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Noli recusare laborem. In de naam van God voorwaarts, overweging door deken Jos Spee

Woord van de Deken

Noli recusare laborem. In de naam van God voorwaarts, overweging door deken Jos Spee

29-8-2023, door: De redactie
  • Noli recusare laborem. In de naam van God voorwaarts, overweging door deken Jos Spee

De zomer die -na een lange erg hete periode net daarvóór- heel nat was en nu weer heel heet, neigt zich ten einde. De septembermaand komt eraan. Het nieuwe schooljaar gaat beginnen en ook starten de activiteiten van het pastorale seizoen weer op. Hoewel wij geen vakantiesluiting kennen, zijn er geen catecheselessen, bijna geen vergaderingen in de zomer, waardoor er meer tijd overblijft voor het bezoeken van parochianen. Daar is doorgaans te weinig tijd voor met zo’n klein pastoraal team, waarvan sommige leden óók nog andere taken hebben. Bij mij komt weleens de gedachte op: moeten we daar niet veel meer aandacht voor hebben in plaats van te rennen en draven, te organiseren en vergaderen, om een organisatie in stand te houden, waarvan je jezelf kunt afvragen: is die wel nodig. Dient die nog wel het doel.   

September is de startmaand van het nieuwe pastorale seizoen. Er zijn enkele nieuwe initiatieven, zoals kinderwoorddiensten op sommige zondagen in de H. Familiekerk en de Onze Lieve Vrouwekerk.

Ook wordt er weer gewerkt aan het samenkomen een gespreksgroep over geloofsthema’s. We bezinnen ons ook op revitalisatie. En waarschijnlijk bieden we ook weer een bezinningsavond aan in de vastentijd.

Helaas is onze bisschop Mgr. Smeets nu zó ziek dat hij Rome om ontslag heeft moeten vragen. We bidden in de Eucharistie elke keer voor hem dat de H. Aartsengel Rafaël hem mag geleiden op het laatste stukje weg op deze aarde. Het proces van zoeken naar een nieuwe Bisschop is van start en we bidden ook tot de H. Geest om een goede, herderlijke en menselijke Bisschop, iemand die trouw is aan de traditie, óók de Limburgse tradities, en open voor deze  tijd.

Mgr. Maessen, de diocesaan administrator, zet nu de lijn voort die Mgr. Smeets ingezet had, maar het kan met een nieuwe Bisschop natuurlijk allemaal veranderen. Dat ligt in de toekomst verborgen.

We zetten met die onzekerheid, maar ook vastberaden onze weg voort. Alle parochianen van de stad samen. Een goed begin is het halve werk. Met de uitspraak en de leidraad van St. Martinus: “Noli recusare laborem”. Ik zal het werk dat gedaan moet worden niet schuwen. In naam van God voorwaarts!

Uw pastoor en deken

Jos Spee

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief