Stadsparochie St. Martinus: de Rooms-Katholieke kerken van Venlo

Woord van de Deken

Pinksteren, feest van enthousiasme

16-5-2024, door: De redactie
  • Pinksteren, feest van enthousiasme

De paastijd met zijn zeven zondagen en het feest van  ’s Heren Hemelvaart nadert zijn voltooiing in het  Hoogfeest van Pinksteren. Van oudsher noemen we de negen dagen voor Pinksteren de Pinksternoveen. Net  zoals de apostelen rond Maria bijeen waren in de  bovenzaal, biddend en wachtend op de lang verwachte  Helper, bidden wij in die dagen om de komst van de  H. Geest.  

De Pinkstergeest die wij verwachten, is de Geest van  vernieuwing en nieuw leven. De Geest die het aanschijn  der aarde zal vernieuwen.
Hemelvaart wijst naar boven. 
Het Pinksterfeest wijst naar beneden. 
Pinksteren heeft niets te maken met iets dat opstijgt en dat je al gauw niet meer kunt volgen. 
Pinksteren is eerder iets als vuur waaraan je je kunt warmen,  als licht dat je leidt door de duisternis. 
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil, 
waardoor het schip meer vaart krijgt. 
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond 
die daardoor weer vruchtbaar wordt; 
een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, 

met bezieling en vernieuwing. 

Kom H. Geest vervul de harten van uw gelovigen
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit  
En alles zal herschapen worden  
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 

Zalig Pinksteren, 

Deken Jos Spee 

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief