Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Mag ik dan bij jou zijn...?, overweging deken Spee

Woord van de Deken

Mag ik dan bij jou zijn...?, overweging deken Spee

6-3-2024, door: De redactie
  • Mag ik dan bij jou zijn...?, overweging deken Spee

Iedereen kent vast wel het liedje: “Mag ik dan bij jou zijn?“
van Claudia de Breij.
“Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen,
mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?”
Een lied over een schuilplaats. Bij wie kan ik schuilen?
Mensen hebben in hun leven steun, bemoediging en
bescherming nodig.
Als je in nood niet kunt schuilen waar blijf je dan?


Wij gaan weer de Goede of de Heilige Week vieren. De eeuwenoude olijfbomen uit de Hof van Getsemané zouden kunnen spreken van de doodsangst die Jezus doormaakte vóór hij gevangen genomen werd. Daar zocht hij de sterkte om te kunnen zeggen: “Fiat voluntas Tua, niet Mijn wil maar Uw wil geschiede”. Na de glorieuze intocht in Jeruzalem, waar Hij werd toegejuicht, sloeg dat om in: “Kruisig Hem”. Hij onderging marteling, bespotting en een schijnproces en werd onschuldig ter dood veroordeeld, want het leven van een niet-romein telde niet. Stervend aan het martelwerktuig dat het kruis is, was er die schreeuw: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?“

Oók wij kunnen ons soms zo voelen. Hoe vaak in de mensengeschiedenis klonk die roep? Eind tachtiger en negentiger jaren mocht ik pastoor zijn in Maastricht-de Heeg. Op een kruispunt van wegen werd door mijn voorganger, de huidige Mgr. Wiertz, een kruis geplaatst, met daar dat woord van Jezus, vertaald in het Maastrichts: “Boe bies Diech?”. De bijzondere kruisweg in de parochiekerk van de Heeg heeft als titel: “Van op een afstand”. De mens van heden, wil alles wat pijn doet, de mislukkingen, het verdriet op afstand houden. Maar niemand ontkomt aan pijn, teleurstelling of verdriet, de slagen van het leven.

Er kan geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag. Het mensenleven is een afwisseling van vreugde en verdriet. Van hoogte en dieptepunten. Wat is het weldadig als je dan mag schuilen. “In de schaduw van uw vleugels schuilen wij” zingt één van de psalmen. Het is weldadig als je bij iemand mag schuilen als het leven pijn doet. Bij Onze Lieve Heer kunnen wij altijd terecht. Jezus is door de dood heengegaan, heeft aan het kruis de dood overwonnen! Na alle diepte van verdriet, volledige verlatenheid komt daar het glorierijke Pasen. Daarom mogen we bij Hem schuilen, in alles wat het leven biedt en vraagt.

Hij is werkelijk verrezen, alleluia.

In deze geest wens ik u allen, mede namens de collega’s van het pastorale team, de bestuurders en allen die de parochie dragen en schragen:

 

ZALIG PASEN

 

Deken Jos Spee

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief