Stadsparochie St. Martinus: Catechese

Catechese

Nu geloof en kerk hun vanzelfsprekendheid hebben verloren klinken zingevings- en geloofsvragen op binnen de privéwereld, het gezin. Maar misschien nog het meest in ons eigen hoofd en hart, want wij zijn zelf ook kinderen van onze tijd.

Tertullianus (ca. 200) zei ooit:"Je bent niet als christen geboren, je moet het worden". Nog ouder is de uitspraak van Ignatius van Antiochië. Vlak voor zijn marteldood zei hij:"Ik begin nu pas leerling te worden".

Nu er geen sprake meer is van een homogene christelijke cultuur, is geloof meer een kwestie van een persoonlijke ontdekking, van een geleidelijke initiatie, van bewuste keuzes op basis van opgedane ervaringen.

Het bestuur hoopt via een werkgroep '(sacramenten)catechese' inzicht in de rijkdom van ons geloof te laten groeien. Het gaat erom te begrijpen wat we geloven, te herontdekken wat de bronnen van onze spiritualiteit zijn. Er wordt gestreefd naar een dekkend netwerk van catechese-activiteiten voor jong en oud, voor iedereen die het christelijk geloof en zijn uitingsvormen beter wil begrijpen en de nood of de zin voelt van verdieping en reflectie.

We worden geconfronteerd met een situatie waarin de inzet van de school bij de voorbereiding op de sacramenten geen vanzelfsprekendheid meer is. Dit betekent ook dat er inspanning moet worden geleverd om die voorbereiding niet van de afzonderlijke scholen afhankelijk te laten zijn. Er moet dus een netwerk van parochie en ouders ontstaan om een fundament voor de sacramentenvoorbereiding te leggen.

 

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.