Catechese: wat is het?

Wat is catechese?

Catechese is samen onderweg gaan, uitgaande van het leven en de mooie verhalen uit de bijbel. Door samen een verhaal te lezen en erover te praten is catechese een communicatief proces. Dat groepsproces is voor de individuele gelovige, jong of oud, een uitdaging tot leren, tot nieuwe kennis opdoen, tot uitgroeien naar je eigen mens-zijn. Daarbij moet je je ook gedragen voelen door de gemeenschap.

Vroeger was het geloof een vanzelfsprekendheid, verweven met de omgeving waarin je leefde. In de seculiere cultuur van tegenwoordig is het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid meer. De oudere generatie kreeg christelijke gegevens vanzelf mee en willen deze vaak herontdekken. De jongere generatie moet veeleer worden ingeleid in de christelijke waarden aan de hand van bijbelse verhalen.

> Lees hier wat wij aanbieden binnen onze stadsparochie...