Stadsparochie St. Martinus: Diaconie

Diaconie

Wat is diaconie?

Kerk-zijn reikt verder dan het gezamenlijke gebouw of de vieringen op zondag. Diaconie, dienstbaar zijn aan de samenleving, staat centraal in de boodschap die Jezus ons meegaf. 
Vanuit die boodschap zijn in elk van onze vier kerken vrijwilligers actief om mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven, om hun eenzaamheidsgevoel te verkleinen. Dat kan gaan om een extra eucharistie- of gebedsviering rond Kerstmis of Pasen, om een gezamenlijk ontbijt, een bloemetje of bezoekje bij een verjaardag. In elke wijk zijn er locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie, een gesprekje of een partijtje kaarten. Deze mogelijkheden van “open inloop” voorzien in een werkelijke behoefte, ze worden drukbezocht.
Vanuit elk van onze kerken zijn grote groepen vrijwilligers actief om op deze manier als kerk aanwezig te zijn in de samenleving. 

“Allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of eenzaamheid en hen helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen”.

Vaak genoemde werkwoorden van diaconie zijn:

  • luisteren
  • ruimte scheppen
  • helpen
  • levensmoed geven, opkomen voor gerechtigheid.

Wat doet de diaconie in de verschillende wijken?

Venlo-Centrum

“Kom op de soep” vindt twee keer per maand van 12.00 - 13.30 uur plaats in het Knibbelzaaltje van 
Stadsherberg Ald Weishoès, 
Grote Kerkstraat 31, 5911 CG Venlo

De data zijn:
14, 28 januari
25 februari
10, 24 maart
7, 21 april
De soep is gratis; voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd.

 

Venlo-Oost (JoFaBo)
mm

 

Venlo-Noord (Windmeule)
De activiteiten in Venlo-Noord vinden plaats in
Gemeenschapshuis De Windmeule; Straelseweg 162A; 5914 AS Venlo

Open Inloop: Iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.00 uur
Gratis entree; consumpties tegen betalen.
Er kan een praatje worden gemaakt, maar ook is er de gelegenheid spellen met elkaar te doen of creatief aan de slag te gaan.
Koersballen: iedere donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur

Speciale bijeenkomsten zijn (kosten entree €5,00):
donderdag 1 februari van 10.00 - 13.30 uur: Vastelaoves Aope Inloup
donderdag 21 maart van 10.00 - 13.30 uur: Paasviering met o.a. muziek van Wooden Chain (Margo en Wiel Verbeek)
maandag 27 mei van 10.00 - 12.00 uur: lezing door oogarts Dr. Mathijs van de Put
donderdag 20 juni van 10.00 - 13.30 uur: Zomerbijeenkomst
zondag 22 september van 10.00 - 12.30 uur: ontbijt / brunch
??? oktober van 10.00 - 13.30 uur: Herfstbijeenkomst met muziek van De Golde Lieskes uit Horst-America.

Venlo-Zuid

  • De open inloop + is een wekelijks terug komende activiteit van 10.00 tot 12.00 uur ieder woensdagmorgen met extra aandacht voor de speciale feestdagen zoals Kerstmis en Pasen.

  • Een keer per 6 weken is er een speciale bijeenkomst over geloof of een ander bezinningsthema. Dit wordt door Deken Spee verzorgd.Iedere 14 dagen is er een viering in Crescendo. Ook hier hebben we speciale vieringen b.v  Aswoensdag, Hemelvaartsdag, en een Maria viering in onze kerk met daarna koffie en vlaai.

  • Een paar vrijwilligers gaan met ouderen uit de wijk wandelen éénmaal per 14 dagen.

  • We hebben vrijwilligers die boodschappen doen voor parochianen die dat zelf niet kunnen en er niemand voor hebben. Tevens staan we altijd paraat voor noodsituaties.

​Werkgroepen Diaconie

Werkgroep Diaconie Stadsparochie St. Martinus
Voorzitter/ Coordinator mevr. Bep Holla: Tel.: 077 – 3518560 / 06 - 46002910   -   e.mail: bep.holla@home.nl

Stadsdeel Noord: het Ven H. Michaëlparochie en H.Hart parochie
Contactpersonen:
Mevr. Leonie Nijholt                tel.: 06-14506195   e.mail: leonienijholt@home.nl    
De heer Hans Hendrickx        tel.: 077-3512142   e.mail: h.t.henrickx@home.nl
Mevr. Monique Seelen            tel: 06-53451398

Stadsdeel Venlo-Zuid: Onze Lieve Vrouw Parochie
Contactpersoon:
Mevrouw Rienie Roks            tel.: 077-3827052 / 06-54986077    e.mail: rienieroks@home.nl

Stadsdeel Venlo-Oost: JoFaBo Familie parochie, St. Joseph Parochie, Don Bosco parochie
Contactpersonen:
Mevrouw Paula Heijnen         tel.: 077-3548659   e.mail: pgmjheijnen@home.nl
Mevrouw Tiny van Buuren     tel.: 077-3548629

Stadsdeel Binnenstad: parochie St.Martinus
vacature    ​ 

Adviseurs van de werkgroep Diaconie
De heer Hub van den Bosch
Diaken Cor Sonnemans