Federatie Parochies VenloStad - Nieuws:

Woord van de Deken

"Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, mijn wegen zijn niet uw wegen." (Jes. 55, 8-9)

12-1-2022, door: De redactie

Dierbare parochianen en belangstellenden,

Graag wens ik u allen een Zalig, Gezegend en gezond Nieuwjaar. Dank voor de vele warme woorden en wensen die u mij de afgelopen dagen deed toekomen.

Nadat op 24 december, geheel onverwacht en veel te jong, em. pastoor van Delden ons is komen te ontvallen, die zo gewaardeerd werd en geroemd, om zijn inspirerende en mooie preken, en waar bij de requiemmis bleek hoe velen hem waardeerden en missen, kreeg ik op 1 januari het ontstellende bericht dat ook plotseling pastoor Kunnen, nog volop actief in het Venlose pastoraat en maatschappelijk sterk betrokken, naar het Vaderhuis werd opgeroepen. Van beiden hebben we respectievelijk op 31 december en 7/8 januari in mooie diensten afscheid genomen. Tranen vulden onze ogen, maar ook grote dankbaarheid vervulde ons hart.

Het zal niet veel voorstellingsvermogen vragen om te begrijpen dat het mij duizelde op 1 januari toen ik het bericht van het overlijden van collega Kunnen kreeg. Ook zal duidelijk zijn dat wij niet met twee priesters en een diaken alle parochies van Venlo-Stad kunnen bedienen zoals we gewend zijn. Voor de korte termijn hebben wij afspraken kunnen maken met de diverse parochie-platforms.

Gelukkig zijn de Vicarissen-generaal van het bisdom het geheel met mij eens, dat wij voor even wel zo goed mogelijk alle kerken bedienen, maar dat er gezocht moet worden naar een structurele oplossing. En die ligt in de benoeming van een ervaren priester. Daar wordt heel hard aan gewerkt.

In deze dagen kwam mij vaak de Godspraak, bij de profeet Jesaja in gedachten: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, Mijn wegen niet uw wegen”. Gods wegen zijn voor ons onbegrijpelijk. Waarom overkomt dit ons nu. Dat zullen we nooit weten omdat we mensen zijn en niet God. We willen verdergaan in de geest van de wapenspreuk van de Basiliek die zegt: “Deduc nos Domine in via tua”: leid ons Heer op uw wegen. Of in de wat modernere woorden, die hetzelfde uitzeggen, van pastoor Kunnen in zijn Nieuwjaarswens: “Ik wens ieder van u, en uw dierbaren, een Zalig en Gezegend Nieuwjaar. De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent. Wacht niet op een goede dag: maak er zelf een!

Alle goeds voor 2022. Ik groet u allen hartelijk en durf vragen om uw gebed voor onze parochies, geestelijken, bestuurders en medewerkers,

Deken Jos Spee

Vond u dit artikel nuttig / interessant? Ja / Nee

Filteren

Op parochie

Op type nieuws

Archief