Stadsparochie St. Martinus: De Rooms-katholieke Kerken van Venlo-Stad

De Rooms-katholieke Kerken van Venlo-Stad

Welkom op de website van de Stadsparochie St. Martinus

Vanaf 1 januari 2023 zijn de 8 parochies in VenloStad overgegaan naar één fusie parochie. Deze laatste heeft de naam Stadsparochie St.Martinus gekregen. Onder deze Stadsparochie functioneren nog 4 kerken: de SInt Martinusbasiliek, O.L Vrouwekerk, H.Familiekerk en H.Michaëlkerk. Deze website vormt het centrale communicatieplatform tussen enerzijds het pastorale team en de haar ondersteunende bestuurders en platforms en anderzijds alle parochianen binnen de geloofsgemeenschap van Venlo-Stad.

Uiteraard kunnen ook alle belangstellende niet-parochianen kennis nemen van alle informatie die op deze website te vinden is. U vindt onder diverse rubrieken bovenaan deze pagina allerlei detail informatie per kerk en per aandachtsgebied, zoals diaconie en catechese.

Pinksteren, feest van enthousiasme
16-5-2024, door: De redactie

De paastijd met zijn zeven zondagen en het feest van  ’s Heren Hemelvaart nadert zijn voltooiing in het  Hoogfeest van Pinksteren. Van oudsher noemen we de negen dagen voor Pinksteren de Pinksternoveen. Net  zoals de apostelen ro...

Engelstalige eucharistieviering in Venlo
5-2-2024, door: De redactie

In Venlo wonen veel mensen, studenten, werknemers, stagiaires die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn en graag een eucharistieviering in het Engels volgen. Die mogelijkheid bieden we in Venlo. Iedere zondag is er om 18.00 uur een Engelstal...

De Eerste H. Communie Venlo-Oost en Martinusschool
5-2-2024, door: De redactie

De leerlingen van groep 4 (en soms van groep 5) van de basisscholen in Venlo-Oost en van de Sint Martinusschool zullen hun Eerste Heilige Communie ontvangen op zondag 2 juni 2024 om 11.00 uur.    De leerlingen die zich hebben aangemel...